Mouchart

Verwijzing nodig ?

 

 

Het ministerie van VWS heeft 1 augustus 2011 het besluit genomen om de podotherapeut direct toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat u zowel met als zonder verwijzing bij ons een afspraak kan maken. Uiteraard kan uw huisarts of specialist u een nog steeds goed adviseren over een eventueel bezoek aan onze praktijk.

 

Indien u zonder verwijzing komt, dan zijn we verplicht eerst een screening uit te voeren om vast te stellen of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent. Komt u met verwijzing van uw arts of specialist, dan is dat door hen reeds vastgesteld en wordt direct begonnen met het onderzoeken van uw klachten.

 

Onderstaande punten maken het meestal nodig toch een verwijzing van uw huisarts of specialist mee te nemen:

 

• Indien u onlangs een ernstig ongeval heeft gehad

• Al langer bestaande (onverklaarbare) koorts

• Recent onverklaarbaar gewichtsverlies (meer dan 5kg/ maand)

• Langdurig gebruik corticosteroïden / ontstekingsremmer(s)

• Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie/houding

• Kanker in de voorgeschiedenis

• Algemeen onwelbevinden / niet goed voelen

• Pijn die 's nachts blijft of erger wordt

• Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen / een doof gevoel in de ledematen

• Incontinentie voor urine en/ of faeces (= ontlasting)

• Ernstig beperkt gangbeeld

• Intraveneuze toediening medicijnen / medicijnen die via de aderen toegediend worden

 

 

© podotherapie Mouchart